Restaurering

Vi tar på oss de fleste oppdrag innen restaurering og bygningsvern av eldre tømmerbygninger. Dette krever en spesiell kompetanse og vi har ansatte som er av de første i Norge som er sertifisert innen dette fagområde. Vi har utført oppdrag for Anno museum, Fylkesantikvaren og private rundt om i Sør Norge. Disse oppdragene er alt fra restaurering av verneverdige bygninger til nyere hytter og hus med råteskader. Vi kan også være behjelpelige med utarbeidelse av tilstandsrapporter på slike bygg.

Dette er kun et utvalg. Ta kontakt for flere forslag eller ønske om skreddersydde løsninger.

Handlaft & Tredesign AS
Industrifeltet på plassen
2650 Alvdal

  950 55 063
  ops@h3d.no